שאלות ותשובות

האם ניתן לשלב טיפולים פנים מול פנים?


כן, אך נושא זה ישקל כל מקרה לגופו מול המטפל/ת.
האם צריך להיות לי ניסיון קודם בטיפולים פסיכולוגיים?


לא.
האם יעילותו של טיפול מרחוק (Distance Therapy) שוות ערך לטיפול פסיכולוגי פרונטלי פנים אל פנים?


בהחלט. וישנם אף מחקרים התומכים בכך.
מהו טווח הגילאים בו אנו מטפלים?


18 ומעלה.
האם כל אחד מתאים לטיפול אונליין?


בתחילת כל טיפול, הצוות המטפל יבחן את התאמתו של כל מקרה למתכונת של טיפול אונליין.
האם יש מחוייבות למספר פגישות מינימלי?


לא.
מה משך הפגישה?


משך הפגישה, כמקובל בטיפול פסיכולוגי, הינו 50 דקות.
האם מובטחת לי סודיות מלאה?


בהחלט. סודיות מלאה מובטחת כחלק מיחסי מטפל-מטופל.
מה זה עובד סוציאלי קליני?


איש מקצוע בעל תואר שני בעבודה סוציאלית המוסמך להעניק טיפול נפשי לפרטים ולקבוצות.
האם כדאי לקבוע יום ושעה קבועים לפגישה הטיפולית?


כן. כחלק מכניסה למסגרת טיפולית רצופה ומועילה, עדיף לתאם יום ושעה קבועים. עם זאת, במקרים מיוחדים ניתן יהיה לגלות גמישות שתתחשב באילוצים אישיים.